ZAPRASZAMY DO PLUSZAKOWA!

Żłobek PLUSZAKOWO jest instytucją dofinansowaną z programu Maluch +, Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od 1 sierpnia 2018 r.

Do końca 2018r. Rodzice objęci będą zniżką w czesnym w wysokości 100 zł miesięcznie.

Informację o opłatach uzyskają Państwo w sekretariacie żłobka.